top of page

DYSLEXIE

Dys = niet goed functioneren
Lexis = taal of woorden
 
Dyslexie: meer dan een probleem met lezen.​

Dyslexie raakt aan plannen, organiseren en heeft impact op sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Lezen en schrijven kost ongewoon veel moeite, ondanks normale intelligentie, met als gevolg: weinig zelfvertrouwen. Dit is levenslang van invloed op het functioneren zowel thuis als op school en op het werk.

Dyslexie is een automatiseringsprobleem en erfelijk bepaald. Je komt er niet van af, maar kunt er wel mee leren omgaan.

Kenmerken van dyslexie:

  • Lezen lukt moeizaam en is vaak onnauwkeurig en/of langzaam.

  • Schrijven gaat langzaam, met veel doorhalingen en schrijffouten.

  • Zinsopbouw is vaak niet logisch en niet gestructureerd.

De gevolgen tonen zich als faalangst en perfectionisme, te hardwerken en uitputting .

 

Opmerkelijk is de overlap tussen mensen met dyslexie en mensen met dyscalculie, ADD, ADHD, Hoogbegaafdheid en Hoog Sensitiviteit van de manier waarop ze informatie verwerken. De groep met deze kenmerken noemen we conceptueel denkers of beelddenkers.

Als je weet hoe het werkt vallen puzzelstukken op zijn plek.

bottom of page