top of page

MIJN VERHAAL

"Aanvaard wat je niet kunt veranderen, verander wat je niet kunt aanvaarden "

Lezen en schrijven is echt een uitdaging, dat weet ik mijn hele leven . Toch weet ik sinds enkele jaren dat dyslexie raakt aan zaken die wezenlijk zijn voor het dagelijks functioneren. Zelfbeeld en (zelf)vertrouwen is ernstig beschadigd. Dat is rechtstreeks van invloed op gedrag, ervaring en beleving. Dit leidt ondermeer tot uitstellen, overbelasting, concentratieproblemen, dom voelen, miscommunicatie en conflicten. Elke dag is een uitdaging op het vlak van communciatie, planning, organisatie en uiteraard lezen en schrijven.

 

Sinds ik het verband tussen dyslexie en persoonlijk functioneren ken en werkelijk besef hoe het werkt is de ruimte om te groeien vrijgemaakt. Gevolg:  meer daadkracht en vertrouwen in eigen kunnen, stappen zetten die eerder niet mogelijk waren en toenname van veerkracht en plezier.

Het inzicht"hoe het werkt" geeft vertrouwen in dát het kan en zet aan tot actie.....Je weet het, je kunt het, je doet het.

Kijk op aanbod en neem contact op als je jezelf zo'n mooi cadeau gunt.

bottom of page