top of page

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

AHAA!Coaching&Training kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
de diensten van AHAA!Coaching&Training en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
op de website aan AHAA!Coaching&Training verstrekt.

 

AHAA!Coaching&Training kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • De naam van uw kind

  • Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie)

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

  • Uw rekeningnummer (ten behoeve van facturering)

 

Stappen bij een coachingstraject waarbij gegevens genoteerd worden:

  1. kennismaking  (vrijblijvend en gratis)

  2. intake met contract opstellen en facturering

  3. facturering

 

 
Privacyverklaring – AHAA!Coaching&Training

WAAROM AHAA!Coaching&Training DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT AHAA!Coaching&Training verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan AHAA!Coaching&Training uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG AHAA!Coaching&Training GEGEVENS BEWAART AHAA!Coaching&Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN AHAA!Coaching&Training verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van AHAA!Coaching&Training worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AHAA!Coaching&Training gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS AHAA!Coaching&Training maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AHAA!Coaching&Training bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan AHAA!Coaching&Training te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AHAA!Coaching&Training heeft hier geen invloed op. AHAA!Coaching&Training heeft Google geen toestemming gegeven om via AHAA!Coaching&Training verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Bij het aangaan van een overeenkomst met AHAA!Coaching&Training geeft u toestemming om de gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ahaa4ct@gmail.com AHAA!Coaching&Training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN AHAA!Coaching&Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AHAA!Coaching&Training maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook op de laptop zijn virusscans aanwezig. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AHAA!Coaching&Training verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AHAA!Coaching&Training op via de mail: ahaa4ct@gmail,com

 

ww.ahaa4ct.nl is een website van AHAACoaching&Training.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75450534

Te bereiken op:

Postadres en tevens vestigingsadres: Antilopenlaan 16, 5645 AE Eindhoven

Telefoon: 06-45316923 E-mailadres: ahaa4ct@gmail.com

bottom of page